FRAUDEONDERZOEK

VERHAALONDERZOEK

Tracer doet al vele jaren verhaalsonderzoeken, met name ook voor advocatenkantoren. Door middel van een verhaalsonderzoek kunnen wij de aanwezige (buitenlandse) bezittingen van een bedrijf of persoon achterhalen en adviseren wij u over de mogelijkheden van beslaglegging. Uit het verhaalsonderzoek kan onder andere naar voren komen, dat er beslagobjecten zijn, zoals onroerend goed, bankrekeningen en klanten van de debiteur.

Tracer werkt vanaf een deskresearch naar een praktisch onderzoek op locatie. Veel advocatenkantoren doen al eigen ‘deskresearch’ en hebben daar ook de mogelijkheden voor. Echter een onderzoek op locatie ten behoeve van vaststelling van gegevens is vaak weer beperkt. Tracer kan u terzijde staan met een deskresearch maar ook met name bij locatieonderzoeken.

INSOLVENTIE

Verhuur, lease- en financieringsmaatschappijen hebben vaak te maken met slecht of niet betalende debiteuren. Op die manier ontstaat er een steeds grotere betalingsachterstand.

Enerzijds zijn er debiteuren die betalingsachterstanden hebben en waarbij een persoonlijk gesprek voldoet en als oplossing gedacht kan worden aan het treffen van een betalingsregeling, het incasseren van de achterstallige betaling en/of het innemen van het gefinancierde object. Anderzijds zijn er debiteuren die samen met het object onvindbaar schijnen te zijn. Op deze manier wordt het lastig om de betalingsachterstand te incasseren. Tracer zal in dergelijke situaties trachten de debiteur, alsmede het gefinancierde object op te sporen.

In het geval de debiteur en het betreffende object spoorloos blijken te zijn, zal namens de opdrachtgever aangifte bij de politie worden gedaan.

ZIEKTEVERZUIM

Werknemers die in een onderneming langdurig ziek zijn of regelmatig enkele dagen afwezig zijn door ziekte, zijn voor elke onderneming een hoge kostenpost.

Bij het vermoeden van onterechte ziekmeldingen eventueel ook nog in combinatie van andere werkzaamheden tijdens ziekte, kan Tracer een op maat gericht onderzoek verrichten, of de betreffende werknemer daadwerkelijk thuis is, en blijft, of werkelijk andere bezigheden verricht tijdens zijn of haar ziekteverlof. De details van dergelijke onderzoeken worden in een persoonlijk gesprek nader toegelicht.

Van alle onderzoeken wordt een gedegen rapportage opgemaakt en waar mogelijk zal dit worden ondersteund met foto’s en/of film opnames. Deze rapportage kan onder andere worden gebruikt voor bewijs tijdens ontslagprocedures.