INSOLVENTIE

Verhuur, lease- en financieringsmaatschappijen hebben vaak te maken met slecht of niet betalende debiteuren. Op die manier ontstaat er een steeds grotere betalingsachterstand.

Enerzijds zijn er debiteuren die betalingsachterstanden hebben en waarbij een persoonlijk gesprek voldoet en als oplossing gedacht kan worden aan het treffen van een betalingsregeling, het incasseren van de achterstallige betaling en/of het innemen van het gefinancierde object. Anderzijds zijn er debiteuren die samen met het object onvindbaar schijnen te zijn. Op deze manier wordt het lastig om de betalingsachterstand te incasseren. Tracer zal in dergelijke situaties trachten de debiteur, alsmede het gefinancierde object op te sporen.